Katowicka SSE

Katowicka SSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Prezes Zarządu
Piotr Wojaczek

tel. 32 251 07 36
www.ksse.com.pl
ksse@ksse.com.pl

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

 

Do naszych głównych zadań należy:

• Promocja Strefy i poszukiwanie nowych inwestorów.

• Sprzedaż ziemi i innych nieruchomości objętych statusem Strefy.

• Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.

• Przyznanie praw do ulgi podatkowej.

• Pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności.

 

Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu:

 

• aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy;

• obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych;

• prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE.

• „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora);

• wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych;

• działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie; doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w  Podstrefie tyskiej; usługi w zakresie medycyny pracy.

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od lat jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Dotychczas pozyskaliśmy już ponad 250 firm, które zrealizowały lub są w trakcie realizacji swoich inwestycji. Przedsiębiorstwa te zainwestowały łącznie już około 22 mld złotych oraz utworzyły ponad 55.000 nowych miejsc pracy. Największa inwestycja w KSSE to fabryka samochodów OPEL koncernu General Motors.