Krakowski Park Technologiczny

Krakowski Park Technologiczny

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Wiesława Kornaś-Kita

tel. 12 640 19 40
www.sse.krakow.pl
biuro@sse.krakow.pl

Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje obszar 707 hektarów i zarządzana jest przez Krakowski Park Technologiczny. Położona jest na terenach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie SSE jest najwyższa w Polsce. SSE obejmuje 28 podstref na terenie 26 gmin. Oferuje ona inwestorom tereny greenfield, a także przestrzeń biurową do wynajęcia.

 

Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 15 grudnia 2008 roku. Funkcjonować będzie do końca 2026 roku.