Łódzka SSE

Łódzka SSE

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Prezes Zarządu
Tomasz Sadzyński

tel. 42 676 27 53
www.sse.lodz.pl
info@sse.lodz.pl

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1302 ha  w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.

 

 

Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą:

 

  • pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów,
  • wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Strefie,
  • przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej,
  • doradztwo inwestycyjne,
  • prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty i nieruchomości objęte statusem Strefy,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów (Program Partner),
  • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
  • promocja Strefy.