Słupska SSE

Słupska SSE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Prezes Zarządu
Mirosław Kamiński

tel. 59 841 28 92
www.parr.slupsk.pl
office@parr.slupsk.pl

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku. Działalność nasza skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu.

PARR S.A zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz w ramach Działu Rozwoju Regionalnego prowadzi działalność informacyjną i doradczą dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, rolników i innych podmiotów.

Ubiegamy się o środki finansowe oraz pomagamy w ich pozyskiwaniu przez różne instytucje. Jesteśmy realizatorem wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze projekty mają wpływ na promocję i rozwój regionu, wspieranie powstawania nowych podmiotów gospodarczych i rozwoju funkcjonujących przedsiębiorstw. Ponadto PARR S.A. poprzez współpracę z samorządami kreuje klimat oparty na partnerstwie i współpracy, sprzyjający wspieraniu rozwoju lokalnego biznesu. Agencja odgrywa dużą rolę w promowaniu eksportu i nawiązywaniu kontaktów zagranicznych przez lokalne MŚP, organizując seminaria i konferencje, promując przedsiębiorstwa na zagranicznych targach, misjach gospodarczych i podczas wizyt studyjnych.

Skutecznie dążymy do stymulowania rozwoju zasobów ludzkich poprzez organizację szkoleń i kursów dla mieszkańców regionu oraz przez powoływanie nowych instytucji szkoleniowych i promowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia. Poprzez organizację staży zagranicznych i angażowanie młodzieży w praktyki odbywane w Agencji i pracę w charakterze wolontariatu, PARR S.A. stwarza młodym ludziom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

PARR S.A. zainicjowała wiele przedsięwzięć, m.in.:

  • założenie Wyższej Szkoły Zarządzania,
  • utworzenia Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego wspólnie z niemiecką fundacją "Grone-Schule"
  • udział w tworzeniu Aukcji Rybnej w Ustce
  • utworzenie Centrum Informacji Europejskiej PARR S.A. w Słupsku afiliowanego w ogólnopolskiej sieci ośrodków informacji o UE Agro-Info
  • utworzenie sieci punktów informacji o Unii Europejskiej dla mieszkańców obszarów wiejskich pod nazwą Agro-Net.
  • figurowanie w rejestrze agencji zatrudnienia pod numerem 6936
  • tworzenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego