Warmińsko-Mazurska SSE

Warmińsko-Mazurska SSE

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Prezes Zarządu
Marek Karólewski

tel. 89 535 02 41
www.wmsse.com.pl
wmsse@wmsse.com.pl

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna to obszar 1057,4 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia, możliwości szerokiego wyboru główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom.

 

Strefą zarządza Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., której udziałowcami są samorządy i Skarb Państwa a kadrę stanowią doświadczeni pracownicy.